Zástěra s.r.o.

zakázková výroba nábytku

Pyl

Včely

Významnou složkou potravy včelího společenství je pyl, který včely létavky sbírají z květů rostlin. Obsahuje množství vitamínů a minerálních látek. Pyl konzervovaný medem přispívá k dobré kondici včelstva. Právě pro vysoký obsah vitamínů je pyl v různých podobách využíván ve farmaceutickém průmyslu. Pylu jsou přisuzovány různé pozitivní účinky jako úprava zažívání, vitalita organismu, nechutenství, při potížích s vředy, prostatou, mužskou neplodností a další. V každém květovém medu je podíl pylu, a to může některým citlivým konzumentům působit alergické potíže. Před plněním medu do expedičního balení se medy filtrují jemným uhelonovým sítem, aby byly odstraněny zbytky mechanických „nečistot“. Tyto látky jsou jednak zbytky vosku z vytáčení medu a také pyl, který se usazuje na hladině medu, kde tvoří bílo-krémovou pěnu. Pylová zrna mají obal, který je pro člověka nestravitelný bez předchozího rozbití fermentací – nakvašením.

Pyl distribuujeme ve formě medové pěny, která se sbírá po čeření medu. Pylové rousky, které včely nosí do úlu ve svých košíčcích, se odebírají, suší na skus kávového zrna (pyly jsou náchylné na plísně) a distribuují se vzduchotěsně balené. Před použitím je třeba sušené pylové rousky fermentovat. Plástový pyl je mechanicky vypichovaný ze včelích plástů, kde ho včely skladují a fermentují medem. Tato forma je pro trávící mechanismus člověka nejpřijatelnější a nejvíce využitelná.

V této kategorii nejsou v současnosti žádné produkty.
© Miloš Zástěra 2024, created by Dominik Fišer